Inschrijven op de nieuwsbrief

Fouad Laroui

Fouad Laroui - foto Eduard Lampe
Fouad Laroui - foto Eduard Lampe

(Marokko, 1958) won in 2013 de Prix Goncourt de la Nouvelle voor zijn verhalenbundel L'étrange affaire du pantalon de Dassoukine. Sinds zijn debuut in 1996 is humor zijn wapen tegen intolerantie, zowel in zijn romans als in zijn overige werk. In zijn fictie, zoals de verhalenbundel Poldermarokkanen (2010) en de romans Een kleine bedrieger (2012) en De rijkste vrouw van Yorkshire (2014) beschrijft Laroui keer op keer de botsing van de Noord-Afrikaanse cultuur met de westerse. Zijn roman L'insoumise de la porte de Flandre (2017) gaat over Fatima, een vrouw uit Molenbeek die voor alles zoekt naar vrijheid. Fouad Laroui groeide op in Casablanca en studeerde econometrie en wis-, natuur- en bouwkunde in Parijs. Hij doceert Franse letterkunde en Arabische culturen aan de Universiteit van Amsterdam.

(WN 2019)

Archief beschikbaar voor: Fouad Laroui

 • Winternachten 2019 – Friday Night Unlimited

  Eindeloos leven: eeuwig verlangen in het licht van hier en nu

  Adam Zagajewski, eminent dichter en essayist uit Polen, opende Friday NIght Unlimited met voordracht uit eigen werk. Vervolgens gingen Ramayana-deskundige Arshia Sattar uit India en de Nederlandse schrijver en filosoof Joke Hermsen in gesprek over het verlangen naar eeuwig leven. Sattar vertaalde en herschreef de eeuwenoude verhalencyclus over de mythische strijd van prins Rama om zijn geliefde Sita terug te winnen uit handen van de demonische koning Ravana. Hermsen pleit in haar boek Stil de tijd voor een langzame toekomst waarin wachten, rust en verveling hun plaats behouden; in haar essay Melancholie van de onrust schetst ze de zegeningen van melancholie, onder meer als bron van creativiteit. Met klassieke Perzische muziek en poëzie door Balout Khazraei; gespreksleider was Fouad Laroui, schrijver en docent Frans en Arabische culturen aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Winternachten 2014

  Wim Brands Leesclub: De Ontheemden van Amin Maalouf

  Met: Fouad Laroui, Petra Stienen, Wim Brands

  Wim Brands, de samensteller en presentator van het VPRO-programma Brands met Boeken op radio en televisie, gaat met het publiek in gesprek over De ontheemden, de zojuist in het Nederlands vertaalde roman van eregast Amin Maalouf. Twee schrijvers, Arabiste Petra Stienen en Fouad Laroui, docent Arabische cultuur en Franse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam, geven eerst elk hun mening over het boek. Deze prachtige roman ligt vanaf 16 december in de boekhandel. Lees mee en kom bij de leesclub!

  De hoofdfiguur in De ontheemden is Adam, een historicus. Hij woont als banneling in Parijs, ver weg van Libanon, het land dat hij vijfentwintig jaar eerder moest ontvluchten. Maar één telefoontje is voldoende om hem met spoed te doen terugkeren. Zijn jeugdvriend ligt op sterven en hij wil Adam nog eenmaal zien. In Libanon herontdekt Adam de mensen en plaatsen waarvan hij ooit zoveel hield. Zijn vrienden hebben allen andere keuzes gemaakt; bij sommigen kleeft er bloed aan de handen. Maar wie is Adam om hen te veroordelen? Was zijn ballingschap niet een luxe, die maakte dat hij zich kon distantiëren van de moeilijkheden waarmee zijn vrienden moesten kampen?

  Amin Maalouf geeft op uitmuntende wijze inzicht in de gedachten en gevoelens die kunnen leiden tot emigratie. […] Een grootse, indrukwekkende roman.' Le Monde des Livres

  'Maalouf schrijft boeiende romans van een uitzonderlijk hoog niveau.'
  NRC Handelsblad

  Op zondagmorgen 12 januari was de uitzending van Boeken op Nederland 1 gewijd aan Amin Maalouf. Kijk hier naar de uitzending.

 • Winternachten 2014 – SATURDAY NIGHT UNLIMITED

  De tekst van mijn leven: Fouad Laroui

  Welke tekst uit de wereldliteratuur koestert de schrijver Fouad Laroui zijn leven lang al? Deze mooiste of meest inspirerende tekst kan een gedicht zijn, of een fragment uit een roman – maar ook een songtekst. Het publiek luistert mee en gaat in kleine kring met hem in gesprek. Nederlandstalig.

 • Winternachten 2014 – SATURDAY NIGHT UNLIMITED

  Mag ik mijn hart aan uw voeten leggen?

  Schrijvers storten zich in de wereld van zoetgevooisde woorden, verrukking en verzoeking. Maar, zoals Elisabeth Bennet in Pride and Prejudice al opmerkte: 'If it's only a vague inclination, I'm convinced a poor sonnet will kill it stone dead.' Een avond over de beste verleidingsfrasen uit de literatuur, de meest geslaagde praktijkvoorbeelden van de macht van het woord op het gebied van de versierkunst en woorden die een ontluikende liefde met wortel en al uit kunnen rukken. En Hartstuk van Heiner Müller, een van de kortste stukken uit de toneelgeschiedenis, gebracht door de jonge groep theatermakers HartenJagers. Nederlandstalig.

 • Winternachten 2014 – FRIDAY NIGHT UNLIMITED

  Like me. Please like me. Openingslezing door Amin Maalouf

  Zie me. Hoor me. Lees me. Waardeer me. Like me. Wees zoals ik. Doe mij na. Sluit je aan bij mij: met de democratisering van de media door Internet en de sociale media, is de hang naar erkenning gegroeid. Niet alleen beroemdheden hebben podia om te schitteren, iedereen met een blog, Facebook- of Twitteraccount kan zijn eigen koninkrijkje scheppen en zich dichter, schrijver, politiek deskundige of milieu-expert wanen. Grenzen vervagen; idolen en politici kun je aanspreken op Twitter waardoor het lijkt alsof je er écht toe doet. En een like of retweet is de beloning. Nieuwe online gemeenschappen worden gevormd, niet gehinderd door landsgrenzen of lokale politiek. De nieuwe wereldburger creëert zijn eigen virtuele samenleving van gelijkgestemden. Wat betekent het leven in een virtuele wereld voor de identiteit van mensen? Amin Maalouf buigt zich over de diepere lagen en consequenties achter een simpel verzoekje: Like me. Aansluitend een debat naar aanleiding van de lezing. Engelstalig.

 • Winternachten 2010

  Winternachtenlezing

  Met: Alexander Rinnooy Kan, Antjie Krog, Fouad Laroui, Mehmet Polat, Tarun Tejpal, Xue Xinran

  De vraag leek even simpel als verstrekkend: als je op dit moment de regels van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zou moeten herschrijven, vanuit Zuid-Afrikaans perspectief, zou het resultaat dan nog op het origineel lijken? Of zou er iets totaal anders tevoorschijn komen?

  De Zuid-Afrikaanse schrijfster Antjie Krog nam de uitdaging aan en presenteert met de jaarlijkse Winternachtenlezing het resultaat. In haar lezing wordt meteen duidelijk dat in de nieuwe tekst de oorspronkelijke regels van de verklaring niet meer echt te herkennen zijn. Sterker nog: er zijn zelfs helemaal geen regels meer in opgenomen. Waarom? Omdat, volgens Krog, de derde wereld nooit met regels op de proppen komt. Regels zijn iets voor de eerste wereld. De derde wereld doet suggesties. Of ze brandt. Want de eerste wereld luistert altijd naar vuur.

  Krog houdt het bij suggesties. Haar verklaring draagt twee titels: de Universele Verklaring van Onderlinge Verbondenheid en Universele Suggesties voor Tolerantie. Haar lezing mondt uit in twee fundamentele vragen over tolerantie en intolerantie. De Indiase schrijver Tarun Tejpal en de Chinese schrijfster Xue Xinran proberen op die vragen een antwoord te geven vanuit het perspectief van hun landen van herkomst. Zowel Tejpal als Xinran schrijven niet alleen fictie, maar ze dragen als journalist ook bij aan het publieke debat in en over hun land.

  Schrijver Fouad Laroui leidt de avond. Het publiek zal de gelegenheid krijgen om zowel op Krog als op Xinran en Tejpal te reageren.

  De lezing is in het Engels. De Nederlandse vertaling wordt simultaan geprojecteerd. Bezoekers aan de lezing krijgen na afloop de integrale tekst in het Nederlands en het Engels.

 • Winternachten 2008

  NRC Leesclub Live

  Met: Bas Heijne, Elsbeth Etty, Fouad Laroui, Pieter Steinz

  Een stad in de greep van de angst, en wat die angst met mensen doet: Albert Camus schreef er zijn fabuleuze roman 'De Pest' (1947) over. Zijn er parallellen met deze tijd te trekken?

  In de rubriek De Leesclub in NRC Handelsblad bespreekt de krant met zijn lezers maandelijks een boek dat door de redactie is geselecteerd. De live edities van de Leesclub tijdens Winternachten bewezen zeer succesvol te zijn, met trots presenteren we opnieuw Leesclub Live. Dit jaar gaan recensenten Bas Heijne, Elsbeth Etty en de uit Marokko afkomstige Nederlandse schrijver Fouad Laroui onder leiding van Pieter Steinz tijdens Winternachten in gesprek met het publiek over De Pest van Albert Camus. Neem pen, papier en het (gelezen) boek mee! Let ook op de lezersaanbieding in NRC Handelsblad. Nederlandstalig

 • Winternachten 2008

  In A State of Fear

  Met: Adriaan van Dis, Bram Peper, Fouad Laroui, Frank Furedi, Maxim Februari

  "Het enige wat wij te vrezen hebben, is de angst zelf", zei president Roosevelt. Nederland is een van de veiligste landen ter wereld. De overheid doet er alles aan om ons te beschermen. En toch regeert de angst. De Britse socioloog Frank Furedi, schrijver van onder andere 'Culture of Fear', zegt hierover: "Samenlevingen die in staat zijn een positief beeld van de toekomst te projecteren, kennen niet de behoefte om angst als betaalmiddel in het openbare leven te gebruiken. En politici die proberen het electoraat warm te krijgen voor een positief programma, vermijden doorgaans de politiek van de angst."

  In dit vrijdagmiddagdebat gaat Furedi in gesprek met schrijfster en filosofe Marjolijn Februari, schrijver Adriaan van Dis en oud-politicus Bram Peper. Zij presenteren ieder een aanbeveling aan staat en burgers, over de omgang met risico's en angst. Vier studenten van het Institute of Social Studies, afkomstig uit niet-westerse landen, vormen een schaduwpanel. In samenspraak met het publiek beoordelen zij de aanbevelingen en passen die waar nodig aan. Gespreksleider is schrijver en hoogleraar migrantenliteratuur Fouad Laroui. Engelstalig.

 • Winternachten 2007 – WINTERNACHT 1

  Op zoek naar de zuivere islam

  Onder leiding van schrijver/journalist Joris Luyendijk gingen journaliste Rachida Azough en schrijver/essayist Ian Buruma in gesprek met de Marokkaans/Nederlandse schrijver Fouad Laroui over zijn boek Over het islamisme. Een persoonlijke weerlegging. Hij ontleedt en weerlegt de beginselen van het islamisme als collectieve, politieke en totalitaire godsdienst, die het vrije, individuele geloven blokkeert. Zuiver geloof is wat er overblijft.
  Journaliste Rachida Azough nam de plaats in van de eerder aangekondigde Naïma Azough. Nederlandstalig.

 • World Speakers 21 november '06

  Living Apart Together - Education and multiculturalism in The Netherlands

  Met: Fouad Laroui, Frank Martinus Arion, James Cummins, Louk de la Rive Box

  In deze interactive paneldiscussie over de toekomst van multicultureel Nederland stond het onderwijs centraal. Het is duidelijk dat Nederland moeite heeft met de veranderende samenstelling van de bevolking. Is de inrichting van het huidige onderwijs wel voldoende toegesneden op onze multiculturele toekomst? Schrijver Frank Martinus Arion (Curaçao), onderwijskundige Jim Cummins (Canada) en professor Internationale Samenwerking Louk de la Rive Box (Nederland) ontvouwden hun visie op dit onderwerp en deden voorstellen voor drie geboden voor succesvol onderwijs in multicultureel Nederland. Drie studentes van het Institute of Social Studies reageerden als eersten op de geboden. Onder leiding van de Nederlands/Marokkaanse schrijver Fouad Laroui werden de geboden door het publiek, het panel en de drie studentes aangepast, en alsvolgt vastgesteld:

  - All students are intelligent, imaginative, and linguistically talented, and should be treated so.
  - An educational system that invests in mutual respect of teachers, parents and students, guarantees a safe and secure society.
  - Thou shalt make Holland an equitable, accommodating and hospitable country by making education humanistic and full of equal opportunities for all.

  De World Speakers paneldiscussies worden georganiseerd door Winternachten in samenwerking met het Institute of Social Studies in Den Haag. Dit debat was de tweede in een serie over de toekomst van de Nederlandse multitculturele samenleving.

 • World Speakers sept. 2006

  Living Apart Together - language and multiculturalism in The Netherlands

  Met: Auma Okwany, Cavy G., Etienne van Heerden, Fouad Laroui, René Appel

  Het eerste deel van een drieluik van paneldiscussies over de toekomst van het multiculturele Nederland. Aan de discussie namen deel de Zuid-Afrikaanse schrijver Etienne van Heerden, de Keniase Auma Okwany en de Nederlandse auteur en socio-linguist René Appel. Gespreksleider is de Nederlands/Marokkaanse schrijver Fouad Laroui.

  In deze paneldiscussie in Korzo theater in Den Haag stond de omgang met taal in Nederland centraal. We vergeleken de situatie in ons land met die in landen met een lange multiculturele traditie, zoals Zuid-Afrika en Kenia. In ons land worden 122 talen gesproken. Hoe tolerant zijn de Nederlanders en hoe tolerant zouden ze moeten zijn ten aanzien van het gebruik van andere talen dan het Nederlands? Hoe verhoudt zich de Nederlandse taalpolitiek - zo die al bestaat - tot die in andere multiculturele samenlevingen? Moet iedereen op straat Nederlands spreken? Moet het Turks naast het Fries en Nederlands tot officiële taal worden gemaakt? Of nemen we een voorbeeld aan Zuid-Afrika, waar elf officiële talen worden erkend? Welke omgangsregels hebben we nodig voor een succesvolle multiculturele samenleving? Tijdens de avond kwamen de pannelleden samen met drie studenten van het Institute of Social Studies, en het publiek tot drie drie geboden voor de omgang met taal in het nieuwe Nederland. Dat er intussen een nieuwe taal in Nederland ontstaat, de straattaal, hoorden we in een optreden van de Haagse rapper Cavy G. De voertaal van de gesprekken was Engels. Een geluidsopname kunt u op deze pagina beluisteren.

  De drie geboden die op deze avond werden opgesteld:
  - Thou shalt not be afraid of the tongue of another.
  - All languages are equal, but Dutch is more equal.
  - We must embrace differences because language diversity is a cultural treasure.


  De debatserie 'World Speakers' van literatuurfestival Winternachten en het Institute of Social Studies brengt prominente schrijvers en wetenschappers uit binnen- en buitenland samen.
  Deze discussie over taal is de eerste in een serie van drie. De volgende discussie vindt plaats op dinsdag 21 november in Korzo theater en gaat over onderwijs. Het afsluitende programma vindt plaats tijdens festival Winternachten in januari, op vrijdagmiddag 12 januari in Theater aan het Spui in Den Haag. Daarin staat de omgang met religie in multicultureel Nederland centraal.
  Schrijver Fouad Laroui zal alle drie de discussies leiden. Aan het eind van het drieluik presenteert hij de tien geboden voor het nieuwe Nederland.

 • World Speakers - april 2006

  Islam and Disrupted Childhood

  Met: Elif Shafak, Fouad Laroui, Margalith Kleijwegt, Pieter Hilhorst, Rema Hammami

  Het eerste debat in de serie 'World Speakers', georganiseerd door Winternachten en het Institute of Social Studies in het Korzo theater in Den Haag. Centraal stond de vraag in hoeverre de traditie en de islam bepalend zijn voor het falen van de opvoeding van kinderen in een veranderende cq vijandige sociale omgeving. Aan het debat namen deel Elif Shafak, schrijfster uit Istanbul en docent vrouwenstudies in de V.S., Rema Hammami, docent vrouwenstudies en vredesvraagstukken uit Palestina, sinds april verbonden aan het ISS vanwege de Prins Claus Leerstoel, journaliste Margalith Kleijwegt, schrijfster van Onzichtbare ouders - de buurt van Mohammed B. en schrijver Fouad Laroui, opgegroeid in Marokko, geemigreerd naar Parijs, nu woonachtig in Amsterdam. Gespreksleider was Pieter Hilhorst.

  We vergeleken drie situaties: de immigranten die terechtkomen in de jungle van de steden in Nederland, de migranten van het Turkse platteland naar Istanbul en andere grote steden in Turkije, en de Palestijnse jongeren in de 'warzone'. In deze situaties verliezen de ouders de grip op hun kinderen, en rekenen ze, tegen beter weten in, op anderen (school, de buurt, de overheid) om hun kinderen in het gareel te houden. In deze situaties loopt het uit de hand. En dan zijn er de traditionele islamitische organisaties die toevlucht bieden: ze vangen de jongeren op en bieden ze structuur, hand in hand met een traditionele religieuze opvoeding, zowel in Turkije als in Palestina en Nederland. Volgens Rema Hammami is het succes van de Hamas bij de verkiezingen in Palestina voor een groot deel te danken aan hun rol in het sociaal werk, zoals de opvang van jongeren.

  In het eerste deel van de avond sprak gespreksleider Pieter Hilhorst met de vier gasten, waarbij de schrijvers (Fouad Laroui, Elif Shafak, Margalith Kleijwegt) ook voordragen uit hun werk. In het tweede deel debat reageerde een studentenpanel van het ISS op de uitspraken van de sprekers in het eerste deel. Het debat was Engelstalig.

 • Winternachten 2003

  Nieuwe Beeldenstormen - debat

  Met: Ellen Ombre, Fouad Laroui, H.J.A. Hofland, Laetitia van den Assum, Louk de la Rive Box, Mai Ghoussoub, Paul Schnabel

  Culturele identiteit in internationaal perspectief. Een forumdiscussie i.s.m. het Prins Claus Fonds. Bij wijze van introductie verleidde Ellen Ombre zaal en panel tot het aanheffen van 'Waar de blanke top der duinen', het lied dat ze als kind in Suriname leerde zingen. Henk Hofland beloofde dat wij op weg waren naar vernieuwing van de Nederlandse culturele identiteit. Algemeen was de klacht te horen dat de Nederlanders vaag, onzorgvuldig en zonder gepaste trots met hun culturele erfenis om gaan. Cultuur hoort een exportartikel te zijn, dat wel wat meer overheidssteun mag krijgen. Ambassadeur Van den Assum pleitte voor het opnemen van Zuid-Afrika als geassocieerd lid van de Taalunie. Kijk voor reacties op dit programma onder 'forum'.

 • Winternachten 2003 – Winternacht 2

  Dubbel vaderland

  'Voor Nederland ben ik bereid de wapenen op te nemen.' Met die woorden gaf de van oorsprong Marokkaanse schrijver Fouad Laroui aan waar Nederlanders zo slecht in zijn: trots op zijn land. Ik wil de vrijheid van denken in dit land verdedigen. Een gesprek met schrijfster Yasmine Allas, van oorsprong Somalische, en Mala Kishoendajal, Hindoestaans Surinaamse in Nederland. Een gesprek over loyaliteit aan het land van herkomst en aan het nieuwe vaderland, onder leiding van Michaël Zeeman. Nederlandstalig.

 • Winternachten 2002

  Live bloemlezing: taboes van liefde en literatuur

  Met: Antjie Krog, Ayu Utami, Basil Appollis, Ernest Pépin, Fouad Laroui, Frank Martinus Arion, Gerrit Komrij, Manon Uphoff, Michaël Zeeman, Pauline Melville

  Het zijn dezelfde mensen die indertijd vonden dat alles moest kunnen en alles moest mogen, die nu met verbeten ernst alles waarvan ze maar het vermoeden hebben dat de ander het prettig zou kunnen vinden willen verbieden.
  Dat schreef Gerrit Komrij. Misschien is er geen begrip zo cultuurbepaald als taboe. In Nederland lijken er sinds de jaren zestig nauwelijks nog taboes te bestaan op het gebied van liefde en literatuur. Maar dan verschijnt er opeens een schokkende Afrikaanse roman over homoseksualiteit, en maakt een Zuid-Afrikaan controversiële films over macht, liefde, en geweld. Als culturen botsen op het terrein van het taboe, is er misschien geen begrip zo geschikt om met een internationaal gezelschap auteurs over te discussiëren. Op deze middag lazen acht auteurs hun favoriete fragment uit de wereldliteratuur voor rondom het thema taboes. Uit het daarop volgende gesprek werd duidelijk waar in elke cultuur of godsdienst de grens wordt getrokken. Voertaal: Nederlands/Engels.

 • Winternachten 2002 – Winternacht 2

  Gesluierde liefde

  Is de liefde bemiddelbaar wanneer de geliefden uit verschillende werelden - joods en islamitisch - komen? Of kom je dan in de verkeerde liefdesgeschiedenis terecht, zoals de neef in de roman Judith en Jamal van Fouad Laroui. Hij, de joodse essayiste Tamarah Benima en de Marokkaans/Nederlandse schrijfster Naima el Bezaz gaven antwoord op deze vragen. Op het voorstel van Minister van Boxtel om 'invoerrechten' te vragen voor Turkse en Marokkaanse huwelijkskandidaten voor in Nederland wonende landgenoten, reageert Naima el Bezaz enthousiast. "Ik hoop dat ze een flinke belasting heffen". 'Wat is joods? Het is een conglomeraat van identiteiten', aldus Tamarah Benima. "In de hele joodse wereld is 60 tot 70 procent van de huwelijke gemengd. Als sinds het begin van de vorige eeuw". Voertaal: Nederlands, teksten Laroui in het Frans.

 • Winternachten 2000

  De toekomst van de Arabische roman

  Met: Fouad Laroui, Hanaan as-Sjaikh, May Telmissany, Tayeb Salih

  Vier Arabische schrijvers spraken over de toekomst van de Arabische roman. Tayeb Salih (Londen, gespreksleider), May Telmissany (Caïro), Fouad Laroui (Amsterdam) en Hanaan as-Sjaikh (Londen) bediscussieerden onderwerpen als globalisering en de plaats van de Arabische roman in de postmoderne tijd. De voertaal was Arabisch. Voor niet- Arabisch sprekende bezoekers was er Nederlandse samenvattende simsultaanvertaling via hoofdtelefoons beschikbaar.

 • Winternachten 2000 – Winternacht 2

  Arabische schrijvers dichterbij

  Arabische romans worden in ons land steeds meer gelezen. Winternachten bracht vier Arabische schrijvers samen in een gesprek met Michaël Zeeman. Hanaan as-Sjaikh groeide op in Libanon en woont nu in Londen. Ze is in Nederland vooral bekend van haar roman 'Vrouwen tussen hemel en zand'. De Marokkaan Fouad Laroui studeerde in Parijs en woont nu in Amsterdam. Kort voor het festival verscheen van hem het zeer goed besproken' Kijk uit voor parachutisten'. Tayeb Salih (Soedan, 1926), is een van de grote Soedanese schrijvers en een autoriteit op het gebied van de Arabische literatuur.