Inschrijven op de nieuwsbrief

Tussen Angst en Hoop. Deel 1: wetenschap

Louise O. Fresco, Ronald Plasterk en Michaël Zeeman  - foto Serge Ligtenberg
Louise O. Fresco, Ronald Plasterk en Michaël Zeeman  - foto Serge Ligtenberg


Een reageerbuisje? Een openbarende poëzieregel? Roerende muziek? In het avondvullende programma in de grote zaal van het theater spreken prominente figuren uit de wereld van kunst, cultuur en wetenschap met Michaël Zeeman over de vraag: wat zien zij als de verbeelding van de hoop? De gasten brengen ieder een beeld mee waaraan zij zelf hoop ontlenen en lichten hun keuze toe.Een drieluik met zes hedendaagse verwoordingen, verbeeldingen en verklankingen van de hoop – door welke laat u zich overtuigen?

Deel 1 wetenschap: lange tijd stond wetenschap in het centrum van het vooruitgangsdenken. Maar kan ze deze glansrijke rol nog wel vervullen? Louise O. Fresco, schrijfster (van onder meer De Utopisten) en slimste mens van Nederland, opent het programma met een column. Samen met Ronald Plasterk, natuurwetenschapper en minister van OC&W, probeert zij vervolgens de vraag te beantwoorden in hoeverre wetenschap nog een bron van optimisme kan zijn. Nederlandstalig.