Inschrijven op de nieuwsbrief

Dichterlijke werelden

Winternacht 1 -


Van zowel Cees Nooteboom als van Breyten Breytenbach kwamen kort voor het festival overzichten van hun oeuvre uit. In Lady One, 99 liefdesgedichten, werden Breytenbachs mooiste liefdesgedichten samengebracht. Bitterzoet is een keuze uit 45 jaar dichterschap van Cees Nooteboom, aangevuld met enkele nieuwe gedichten. Daan Cartens ging met beide dichters in gesprek.