Inschrijven op de nieuwsbrief

Wim Willems

Wim Willems
Wim Willems

No English text available

(Den Haag, 1951) is hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Als directeur van het Centre for Modern Urban Studies zet hij aan tot multidisciplinair onderzoek naar stedelijke ontwikkeling. Migratie is een van de aspecten die in dat kader belicht worden. Zelf deed hij, onder andere, onderzoek naar de Indische en de joodse gemeenschap in Den Haag.Wim Willems publiceerde over diverse migrantengemeenschappen in Nederland onder andere: Hier woonden wij: hoe een stad zijn joodse verleden herontdekt (2015, met Hanneke Verbeek) Honderd jaar heimwee: de geschiedenis van Polen in Nederland (2015, met Hanneke Verbeek) en uit Indië geboren: vier eeuwen familiegeschiedenis (2005).

(2015)

Archive available for: Wim Willems

 • Hoeveel asielzoekers kan mijn buurt hebben? - Over ruimte voor gastvrijheid

  Hoeveel asielzoekers kan mijn buurt hebben? - Over ruimte voor gastvrijheid

  With: Elles de Bruin, Margriet ten Hove, Shervin Nekuee, Wim Willems

  Wie gevlucht is en asiel vraagt moet een kans krijgen om te aarden, maar er mag niet teveel gevraagd worden van buurtbewoners. Hoe doe je dat? Is het een kwestie van roeien met de riemen die je hebt of bestaan er modellen die het succesvol plaatsen van asielzoekers en statushouders garanderen?

  Vragen waar migratiehistoricus Wim Willems, socioloog Shervin Nekuee en Margriet ten Hove van Vluchtelingenwerk onder leiding van Elles de Bruin over van gedachten wisselen. Aan hen ook de taak om met de kaart van Den Haag op tafel aan te wijzen welke wijken volgens hen het meest geschikt zijn om nieuwkomers op te nemen. Want wie zegt dat Loosduinen, Scheveningen en Haagse Hout - locaties waar de gemeente Den Haag voor heeft gekozen – het meest geschikt zijn?

  Migratiehistoricus Wim Willems (Universiteit Leiden/Campus Den Haag ) kent de geschiedenis van Den Haag als plaats van aankomst als geen ander. Onderzoek naar de Indische gemeenschap, de eerste groep nieuwkomers in de vorige eeuw, legde de basis voor zijn brede belangstelling voor de migratiegeschiedenis en het welbevinden van diverse bevolkingsgroepen in de Hofstad. Als directeur van het Centre for Modern Urban Studies pleit hij voor een multidisciplinaire aanpak van onderzoek naar de diverse onderwerpen die betrekking hebben op stedelijke ontwikkeling, zoals migratie, sociale cohesie, stedelijke herstructurering, sociaaleconomische verschillen, ontwikkeling van de kenniseconomie en internationalisering.

  Shervin Nekuee vluchtte op negentienjarige leeftijd uit Iran, omdat hij weigerde deel te nemen aan de oorlog tegen Irak. Hij weet dus uit eigen ervaring wat het betekent om ergens anders opnieuw te moeten beginnen. Toen hij al ruimschoots geïntegreerd was, merkte hij bovendien hoe het is om binnen de grenzen van Den Haag te verhuizen en zich niet overal even senang te voelen. Als socioloog, publicist en programmamaker is hij in het bijzonder geïnteresseerd in de culturele en sociale aspecten van de multiculturele samenleving en de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Shervin Nekuee verdiende zijn sporen zowel in activistische als academische kring.

  Wie vluchtelingen wegwijs maakt in de Nederlandse samenleving komt letterlijk bij de mensen thuis. Margriet ten Hove, regiodirecteur van Vluchtelingenwerk in de regio waar ook Den Haag bij hoort, was regelmatig getuige van een eerste ontmoeting tussen wie zich meende ergens thuis te voelen en degene die hoopte op een gastvrije ontvangst.
  Dat niet elke wijk en niet iedere inwoner even open staat voor vluchtelingen, ongeacht hun status en herkomst, is voor haar een gegeven. Maar ze weet ook hoe je begrip kunt kweken en door vooroordelen heen kunt breken.

  Misstanden aan de kaak stellen is de rode draad in de journalistieke carrière van gespreksleider Elles de Bruin. Actualiteit en achtergrond stonden centraal in de programma's die ze voor de VPRO maakte. Bij Omroep Max nemen consumentenbelangen een voorname rol in. Vasthoudend is ze in alle gevallen. Dus ook als ze in de stad waar ze woont het gesprek én het spel over hete hangijzers leidt.

  Een avond van Writers Unlimited in samenwerking met Bibliotheek Den Haag. Samenstelling: Tom Dommisse. Productie: Liliane Waanders en Hanna van der Ven. Met dank aan Van Stockum Boekhandel.

 • Winternachten 2003

  You here too?

  With: Bram Lomans, Hans Sahar, Mala Kishoendajal, Naeeda Aurangzeb, Sjaak Bral, Willem Post, Wim Willems

  A local start for the festival: a public debate for and by citizens of The Hague on the new identity of the inhabitants of this royal city. On the social cohesion of a city that is rapidly changing colour. Is the elder citizens' complaint justified that their city is no longer the same? Is a new local identity emering among the younsters? An evening in co-operation with the Haagsche Courant. Stand-up comedian Sjaak Bral will open the debate with his spoken column. Dutch spoken.