Inschrijven op de nieuwsbrief

Hivos: centraal debatPresentator doet verslag van de afzonderlijke sessies en gaat met de kunstenaars in gesprek over een aantal hieruit naar voren komende thema's. Tot slot doet elke deelnemer een aanbeveling aan de Nederlandse hulporganisaties.