Inschrijven op de nieuwsbrief

Lieke Marsman

Lieke Marsman
Lieke Marsman

(1990) won op haar zeventiende de poëziewedstrijd Doe Maar Dicht Maar en debuteerde in 2008 in het tijdschrift Tirade. In 2010 verscheen haar debuutbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. 'Een opmerkelijk voldragen en overtuigend debuut', zo vond de jury van Het Liegend Konijn, die haar een prijs toekende. Tegelijkertijd ontving ze de C. Buddingh'-prijs. Die jury vergeleek haar gedichten met 'onvoorspelbaar meanderende beken, draaikolken en taalwoelingen, waarbij je telkens even een glimp opvangt van de formidabele vis die hier in en uit het water springt'. Eerder kreeg ze voor dezelfde bundel ook al de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. Het gedicht Oerknal uit haar debuutbundel werd vertaald in alle 23 officiële talen van de Europese Unie. In die bundel toont ze haar kracht vooral in de ritmiek en herhaling. Met humor, absurdisme, enige zelfspot en lichte melancholie schildert ze dagelijkse taferelen en gebeurtenissen. Ze is redacteur van Tirade en begin 2014 komt haar tweede bundel uit.

(WU 2014 GR)

Archief beschikbaar voor: Lieke Marsman

  • Winternachten 2012 – Winternacht 2

    Droomvogels

    Bernlef is een van Nederlands grootste dichters; Ramsey Nasr heeft zijn naam inmiddels gevestigd als - onder veel meer - dichter des vaderlands, en Lieke Marsman is een belangrijk aanstormend talent.
    Hun voordrachten worden zingend ingeleid door het muzikale trio Droomvogels, dat borg staat voor een feestelijke afsluiting van een Winternacht vol literatuur en poëzie. Nederlandstalig.