Inschrijven op de nieuwsbrief

Gerrit van Dijk

Gerrit van Dijk
Gerrit van Dijk

begon zijn carrière als schilder na zijn studie aan de Academie voor Kunst en Architectuur in Tilburg. Omdat het schilderen hem niet voldoende uitdrukkingsmogelijkheden bood, stapte hij begin jaren zeventig over naar het maken van animatiefilms. Sindsdien werkt hij in zijn woonplaats Haarlem aan een oeuvre van korte, onafhankelijk geproduceerde animatiefilms. Zowel nationaal als internationaal geldt Van Dijk als toonaangevend animatiecineast, hetgeen blijkt uit de vele prijzen die zijn films ten deel vielen. Van Dijk beschouwt zijn animatiefilms als "bewegende schilderijen", die hem - in tegenstelling tot 'stilstaande schilderijen' - de mogelijkheid bieden het element tijd in zijn werk te beïnvloeden. Uit zijn werk spreekt een grote maatschappelijke betrokkenheid.

Archief beschikbaar voor: Gerrit van Dijk

  • Winternachten 2007 – WINTERNACHT 1

    Satire in de film; de filmkeuze van animatiefilmer Gerrit van Dijk

    Zowel nationaal als internationaal geldt Van Dijk als toonaangevend animatiefilmer. Hij beschouwt zijn animatiefilms als "bewegende schilderijen", die hem de mogelijkheid bieden het element 'tijd' in zijn werk te beïnvloeden. Hij toont een grote maatschappelijke betrokkenheid, zoals blijkt uit Jute (1997) waarin hij zich uitspreekt over destijds controversiële onderwerpen zoals de apartheid en de aanwezigheid van Nederlandse VN-soldaten in Libanon. Gerrit van Dijk toonde een voor Winternachten gemaakte selectie van zijn films en vertelde over de rol van satire in zijn werk. Nederlandstalig.