Inschrijven op de nieuwsbrief

Op zoek naar de ziel. Deel 3: De Kunst

WINTERNACHT 2 -
Klaas de Vries in Op zoek naar de ziel - foto Serge Ligtenberg
Klaas de Vries in Op zoek naar de ziel - foto Serge Ligtenberg


Als er één beroepsgroep is die zich buigt over het eigen zielenheil dan is het wel het kunstenaarsgilde. Zijn de ogen de spiegel van de ziel? Is de ziel het hoogste? Wat brengt de ziel het meeste heil, de wereld of het Elysisch eiland? Wat zou Achterberg bedoeld hebben met "En in een alom wervelend verliezen / van bloem en zon en horizon / stegen uw stille zielekimmen / blauw aan het hart rondom"? Kan een schrijver, beeldend kunstenaar of componist nu nog iets met een dergelijk hoogdravend ideaal? Schrijver Allard Schröder, beeldend kunstenaar Theo Jansen en componist Klaas de Vries zochten naar de bezieling en ontzieling van de kunst. Nederlandstalig.