Inschrijven op de nieuwsbrief

Rihana Jamaludin

Rihana Jamaludin - foto Karla Hoffman
Rihana Jamaludin - foto Karla Hoffman

(Suriname, 1959) had in Nederland een carriere als beeldend kunstenaar en docent interculturele communicatie toen ze in 2000 besloot om zich op het schrijven te richten. Na de publicatie van een aantal bekroonde korte verhalen, schreef ze in 2009 haar romandebuut De Zwarte Lord. In deze historische roman beschrijft Jamaludin het roerige jaar 1848. De Nederlandse Regina komt als gouvernante van de kleurling Walther in Suriname terecht waar ze de liefde en het leven omarmt. Door haar meeslepende verhaalstijl geeft Jamaludin een goede indruk van de verhoudingen en de slavernij in Suriname in de 19e eeuw. Haar roman Kuis speelt in Amsterdam waar mensen uit verschillende culturen worstelen met de vrijheid van de stad en de kuisheidsmoraal die ze zichzelf hebben opgelegd. Vervolgens schreef ze twee young adult romans: Luchtdanser (2016) eveneens gesitueerd in Amsterdam en Geheimen van het tuinhuis (2021) een avontuurlijk-historische roman over de periode in Suriname, in 1870 na de afschaffing van de slavernij, van de contractarbeid. Voor Dat wij zongen (2022), een bloemlezing over en met fragmenten uit het werk van Caraïbische auteurs, schreef ze een bijdrage over schrijver en dichter Bea Vianen.

(WN 2023)

Archief beschikbaar voor: Rihana Jamaludin

 • Winternachten 2023

  Verhalen die verbinden

  Met: Angel ArunA, Astrid H. Roemer, Babs Gons, Daphne Huisden, Rakesh Autar, Rihana Jamaludin, Sarita Bajnath, Shantie Singh, Tessa Leuwsha

  Donkere, vergeten of verboden bladzijden: het duurt lang voordat de koloniale geschiedenis van Nederland doordringt tot ons collectieve geheugen. Maar de geschiedenis kent vele vormen van overlevering, waarvan verhalen de meest krachtige vorm zijn. Van het ene continent naar het andere, van generatie op generatie worden ze doorgegeven. En daarna vol verbeelding en creativiteit vastgelegd in de literatuur, in muziek, in taal. Daarmee worden deze verhalen van iedereen.

  Het Winternachten festival-middagprogramma Verhalen die verbinden verkent de Nederlandse koloniale geschiedenis in onze literatuur, taal en muziek. Hedendaagse schrijvers eren grote voorgangers uit de Caraïbische literatuur. Prominente Surinaamse auteurs Astrid H. Roemer en Tessa Leuwsha vertellen over de betekenis van 150 jaar afschaffing van de slavernij voor henzelf, hun land, hun familie en hun boeken.

  Na de gesprekken en optredens in Zaal 1 volgt in de theaterfoyer een kort programma waarin we de diversiteit tonen van de Nederlandse identiteit, die onlosmakelijk verbonden is met de koloniale geschiedenis en andere continenten. In minicolleges vertellen auteurs over andere auteurs die door verhalen en verbeelding deze historie vorm hebben gegeven. We luisteren naar nieuwe talentvolle stemmen die vooral reflecteren op de vraag hoe deze geschiedenis terug komt in het nu. Presentatie: Sarita Bajnath.

  Boekhandel De Vries van Stockum is in de foyer aanwezig met een stand waar o.a. de boeken van de auteurs die aan dit programma deelnemen, verkrijgbaar zijn - met gelegenheid tot signeren!

  Dit programma is samengesteld door Shantie Singh, auteur van o.a. de romans Vervoering (2014) en De kier (2020).

  's Avonds, vanaf 19:30 uur, volgt het avondprogramma All the World's Excuses. Daarin vertellen prominente internationale auteurs over de globale sporen van kolonialisme en slavernij, en hoe dit doorwerkt in onze huidige samenleving en in de literatuur.

 • Winternachten 2011 – Winternacht 2

  Great Expectations voor Suriname?

  Tessa Leuwsha en Rihana Jamaludin hebben in zekere zin een gespiegeld leven: de een groeide op in Nederland en vertrok naar Suriname, de ander groeide op in Suriname en vertrok naar Nederland. Beide landen spelen niet alleen in hun leven een belangrijke rol, maar ook in hun werk. Welke verwachtingen hadden en hebben zij van Nederland en Suriname? Of welke verwachtingen hebben zij van de huidige Nederlandse en Surinaamse (multiculturele) samenleving? En hoe en in welke mate spelen deze verwachtingen een rol in hun werk? Noraly Beyer spreekt de schrijfsters over Suriname, Nederland en de literatuur. Nederlandstalig.