Inschrijven op de nieuwsbrief

Peter van Zonneveld

Peter van Zonneveld tijdens Winternachten 2005 - foto Serge Ligtenberg
Peter van Zonneveld tijdens Winternachten 2005 - foto Serge Ligtenberg

doceert sinds 1975 Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Leiden. Hij is in het bijzonder gespecialiseerd in de 19e eeuw en in de Indisch-Nederlandse Letterkunde. Van zijn hand zijn onder meer Het Album van Insulinde , een beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandse literatuur en Indisch landschap . Dichters en schrijvers over Indonesië (1999). Ook schreef hij recensies voor de NRC en Vrij Nederland. Peter van Zonneveld is vanaf de oprichting in 1985 redacteur van het tijdschrift Indische Letteren .
WIN 2005

Archief beschikbaar voor: Peter van Zonneveld

  • Winternachten 2005 – WINTERNACHT 2

    De lessen van Hella

    Op deze plaats in het programma zou Hella Haasse spreken over haar nieuwste boek 'Bij de les', over schoolplaten van Nederlands-Indië. Afgelopen vrijdag liet ze ons weten dat ze wegens ziekte verstek moest laten gaan. In allerijl hebben we daarom een vervangend programma samengesteld, waarin haar nieuwe boek centraal staat. Zes schrijvers en Indië-kenners zullen elk hun commentaar geven bij één van de schoolplaten uit het boek en ingaan op de teksten. Ze vergelijken Haasses herinneringen met het beeld dat de platen bij hun oproept, en reageren op de observaties die ze maakt. Tot nu toe hebben toegezegd: Adriaan van Dis, Helga Ruebsamen, Sitor Situmorang - Indonesisch dichter en generatiegenoot van Haasse - , schrijver Hans Vervoort, journalist en schrijver John Jansen van Galen en Peter van Zonneveld, die de ruwe versie van het boek met Haasse doornam. Paul van der Gaag, presentator van VPRO's radioprogramma O.V.T., leidt het gesprek. We zijn ervan overtuigd dat het boek 'Bij de les' en Hella Haasse op deze manier de aandacht krijgen die ze verdienen.