Inschrijven op de nieuwsbrief

Ajip Rosidi

Ajip Rosidi
Ajip Rosidi

(1938) is in Indonesië een bekend romanschrijver, literair criticus en voorheen uitgever van moderne Indonesische literatuur. Daarnaast zet hij zich al meer dan veertig jaar in voor het behoud en de bevordering van de taal en cultuur van zijn geboortegebied, het Sundanees. Hij schrijft in die taal, onderzoekt en documenteert historische geschriften en bevordert ook de bestudering van andere regionale talen in Indonesië. Op jonge leeftijd publiceerde hij zijn eerste bundels verhalen en gedichten, zoals het semi-autobiografische Perjalan pengantan (1958). Rosidi ontwikkelde zich snel tot een van de meest productieve en gezaghebbende literaire essayisten en critici. Ajip Rosidi heeft altijd waar mogelijk de samenwerking met het buitenland gezocht, ook in projecten met Nederlanders en Nederlandse instellingen. In samenwerking met het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden werkte hij aan een project voor documentatie, conservering en publicatie van Sundanese pantuns (lange epische gedichten, in nachtenlange sessies voorgedragen). Rosidi ontving in 2004 de Professor Teeuwprijs, vanwege zijn inzet voor de versterking van de culturele relaties tussen Nederland en Indonesië.

Archief beschikbaar voor: Ajip Rosidi

  • Winternachten 2007 – Art Deko(lonisatie)

    Sonologisch landschap

    Talen botsen en vermengen zich in het nieuwe land. Componist Jos Janssen zette de gedichten van de beroemde Soendanese auteur Ajip Rosidi op wonderschone elektronische klanken. De Soendanese journalist en redacteur Hawé Setiawan sprak met Rosidi en de Soendanees/Nederlandse kunsthistorica Alit Djajasoebrata - die de gedichten naar het Nederlands vertaalde - over taal, dekolonisatie en vervreemding van de moedertaal.