Inschrijven op de nieuwsbrief

Thomas Lindblad

Thomas Lindblad
Thomas Lindblad

(1949) woont sinds 1972 in Nederland maar is in Zweden geboren en getogen. Hij studeerde economie in de Verenigde Staten (Bowdoin College, Brunswick, Maine en Columbia University New York) en aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1982 aan de Universiteit van Amsterdam op een studie over de handel tussen Nederland en Zweden in de achttiende eeuw. Sinds 1975 is hij werkzaam aan de Universiteit Leiden, thans als universitair hoofddocent bij zowel de opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië als bij de opleiding Geschiedenis. Thomas Lindblad is gespecialiseerd in de moderne economische geschiedenis van Indonesië. Binnen het onderzoeksprogramma Van Indië tot Indonesië is hij verantwoordelijk voor het onderzoek naar Indonesianisasi en nationalisatie dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het IIAS (International Institute for Asian Studies) in Leiden.

Archief beschikbaar voor: Thomas Lindblad

  • Winternachten 2007 – Van Indië tot Indonesië

    Van Javasche Bank tot Bank Indonesia

    Het Nederlandsch-Indisch wingewest bracht een bloeiend bedrijfsleven voort waar grote Nederlandse bedrijven de boventoon voerden. Toen Soekarno in 1945 de Republiek Indonesië uitriep, leek het erop dat er voor de Nederlandse bedrijven geen toekomst meer was op Indonesische bodem. Indonesië was echter nog niet klaar om op economisch gebied de fakkel van Nederland over te nemen. Pas in 1958, na de abrupte overname van Nederlandse bedrijven door Indonesische vakbondsleden, lukte het Indonesië deze koloniale erfenis van zich af te schudden. Historicus Thomas Lindblad vertelde over dit onderzoek.