Inschrijven op de nieuwsbrief

Peter Keppy

Peter Keppy
Peter Keppy

(1965, Amsterdam) studeerde in 1992 af in de antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is geïnteresseerd in de moderne sociaal-economische en politieke geschiedenis van Zuidoost-Azië, en in die van Indonesië in het bijzonder. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op een geschiedenis van Indonesische en etnisch Chinese textielondernemers in West-Java. Sinds november 2001 werkt hij voor het NIOD als onderzoekscoördinator van het Haalbaarheidonderzoek Indische Tegoeden. Sinds half augustus 2002 is hij begonnen met het onderzoek naar de afhandeling van de materiële schade als gevolg van de Japanse bezetting. Peter Keppy is ook zeer geïnteresseerd in de etnomusicologie. Naast wetenschapper is hij amateur muzikant en bandleider van het Orkes Kep & Tau.

Archief beschikbaar voor: Peter Keppy

 • Winternachten 2007 – Van Indië tot Indonesië

  Financiële perkara's

  Historici Hans Meijer en Peter Keppy spraken met gespreksleider Paul van der Gaag over hun onderzoek naar de bestuurlijke besluiten over achterstallige ambtenarensalarissen, materiële oorlogsschade en rechtsherstel. Over de worsteling van de Nederlandse overheid en de Indische Nederlanders met de financiële erfenissen van de oorlog in Nederlands-Indië. Is de Nederlandse overheid hier in gebreke gebleven?

 • Winternachten 2007 – Art Deko(lonisatie)

  Muziek en beeld

  DJ Peter Keppy draait alleen op 78 toeren. Muziek uit de beginjaren van het nieuwe Indonesië: van klassieke krontjong en gambang kromong tot kecapi suling en tango. Deze muziek gaat niet zonder beeld. Alex Supartono maakte een selectie uit de fotocollectie van de Indonesian Press Photo Service. We zagen werk van de eerste Indonesische fotojournalisten, die vaak eerder voor Nederlanders en Japanners hadden gewerkt. Ze legden belangrijke historische gebeurtenissen vast. Zo waren de broers Mendur als enige persfotografen aanwezig toen Soekarno de onafhankelijkheid uitriep op 17 augustus 1945. Maar ook voor het 'gewone' leven hadden zij oog. Dia's uit de collectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, gemaakt tussen 1960 en 1970 door onder meer B. Lawson, dienden als tegenbeeld.

  Aan het eind van de avond speelde de Jakarta Street Band een swingende mix van krontjong en dangdut.