Inschrijven op de nieuwsbrief

Mito Croes

Mito Croes - foto Serge Ligtenberg
Mito Croes - foto Serge Ligtenberg

(Aruba, 1946) studeerde Nederlands recht aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Hij was o.a. belast met de leiding van het Departement Staatkundige Structuur Eilanden van de Nederlandse Antillen en wetenschappelijke hoofdmedewerker staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Sinds 1982 is hij ook politiek actief. Croes promoveerde op vrijdag 12 mei 2006 in de aula van de Universiteit van Tilburg op het proefschrift "De herdefiniëring van het koninkrijk".

Archief beschikbaar voor: Mito Croes

  • Winternachten 2007

    Veelkleurig samenleven - Antillen, Suriname, Nederland

    Met: Changa Hickinson, Cynthia Mc Leod, John Jansen van Galen, Mito Croes, Ruben Severina, Sombra

    Een publieksdebat. Creool, Hindostaan of Javaan, Bakra, Makamba of Indiaan. Hoe leven de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar samen op de Antillen en in Suriname? Is er sprake van integratieproblematiek of zijn de kleurbarrières geslecht? Hoe anders gaat het in veelkleurig Nederland in vergelijking tot deze ervaren multiculturele samenlevingen?

    Nederland tobt met de multiculturaliteit. Terwijl nota bene binnen het koninkrijk eeuwenlange ervaring te vinden was en is met de voor- en nadelen van multi-etnisch samenleven. In Suriname worden alle feestdagen van de bevolkingsgroepen gezamenlijk gevierd, alle talen gerespecteerd. Maar leven de groepen samen, of meer langs elkaar heen? Hoe voelbaar is op de Antillen het onderscheid dat gemaakt wordt naar culturele herkomst? Kunnen de samenlevingen in Nederland, Suriname en op de Antillen van elkaar leren? De Arubaan Mito Croes gaf een inleiding op de discussie met een schets van de situatie op zijn eiland. Schrijfster Cynthia McLeod en dichter Sombra uit Suriname, dichter Changa Hickinson uit Sint-Maarten en journalist John Jansen van Galen uit Nederland gingen met hem en met het publiek in debat. Ruben Severina leidde het gesprek. Nederlandstalig.