Inschrijven op de nieuwsbrief

Hans Meijer

(1961) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen en promoveerde in 1994 bij de vakgroep Geschiedenis der Internationale Betrekkingen in Utrecht op een proefschrift over de Nederlands Indonesische betrekkingen tussen 1950 en 1962. Sinds 1996 is hij postdoctoraal onderzoeker naar de geschiedenis van Indische Nederlanders in Nederlands-Indië/Indonesië in de 20e eeuw. Hij is onder andere werkzaam geweest bij de Stichting Opvang en Terugkeer Oorlogsslachtoffers (SOTO) en bij de Stichting Dienstverlening Veteranen te Doorn. Op dit moment rondt hij een publicatie af over de Indo-Europese gemeenschap in Nederlands-Indië/Indonesië in de 20e eeuw. Binnen het onderzoeksprogramma Van Indië tot Indonesië is hij verantwoordelijk voor het onderzoek naar 'Backpay in internationaal perspectief' dat wordt uitgevoerd bij de Rijksuniversiteit Utrecht.

Archief beschikbaar voor: Hans Meijer

  • Winternachten 2007 – Van Indië tot Indonesië

    Financiële perkara's

    Historici Hans Meijer en Peter Keppy spraken met gespreksleider Paul van der Gaag over hun onderzoek naar de bestuurlijke besluiten over achterstallige ambtenarensalarissen, materiële oorlogsschade en rechtsherstel. Over de worsteling van de Nederlandse overheid en de Indische Nederlanders met de financiële erfenissen van de oorlog in Nederlands-Indië. Is de Nederlandse overheid hier in gebreke gebleven?