Inschrijven op de nieuwsbrief

Dirk Vlasblom

Dirk Vlasblom - foto NRC Handelsblad
Dirk Vlasblom - foto NRC Handelsblad

(Rotterdam, 1952) studeerde antropologie en planning en beleid in Utrecht. Sindsdien is hij voornamelijk werkzaam als journalist en schrijver. In 1990 werd hij correspondent in Jakarta voor het NRC-Handelsblad. Hij ontving in 1997 de Prijs voor de Dagbladjournalistiek voor zijn artikelenserie over de Papoea's op Irian Jaya. In 2004 verscheen zijn boek Papoea, een geschiedenis, de eerste integrale geschiedenis van Westelijk Nieuw-Guinea. Andere boeken over Indonesië die Vlasblom heeft gepubliceerd zijn Jakarta, Jakarta – Reportages uit Indonesië (1993) en In een warung aan de Zuidzee – Verhalen uit Indonesië (1998). In deze boeken geeft hij zijn ervaringen in het leven van alledag weer en, met name in het laatste boek, de achterkant van zijn correspondentschap. Sinds 2005 werkt hij als journalist voor NRC Handelsblad in Nederland.

Archief beschikbaar voor: Dirk Vlasblom

  • Winternachten 2006 – WINTERNACHT 1

    Indonesië: van censuur naar ongekende vrijheid

    Jarenlang streed journalist/schrijver Goenawan Mohamad voor het vrije woord in Indonesië. Er bestaan geen betere getuigen om te vertellen over de geschiedenis van de censuur in Indonesië. Ook oud NRC-correspondent Dirk Vlasblom vertelde over zijn ervaringen met de Indonesische censor. Paul van der Gaag leidde het gesprek. Schrijver en journalist Goenawan Mohamad is de oprichter van het toonaangevende opiniemagazine Tempo. Mohamad ontving vanwege zijn strijdvaardigheid diverse prijzen, waaronder de eerste Professor Teeuw Award van de Universiteit van Leiden. Mohamad ontving in december 2005 de Wertheim prijs. De eerder aangekondigde Joesoef Isak, uitgever en journalist, kon om gezondheidsredenen niet naar Nederland komen. Zijn plaats werd ingenomen door de in Nederland wonende balling A. Munandar. Engelstalig.

  • Winternachten 1999 – Winternacht 1

    Hervormingen in Indonesië

    De roep om hervormingen in Indonesië werd steeds luider. Daarin klinken ook de stemmen van de dichters door. De kritische dichter en theatervernieuwer Rendra introduceerde zijn jongere collega-dichters. Soni Farid Mauluna, Nenden Lilis, Agus R. Sardjono en Arahmaiani droegen samen met Rendra hun werk voor en spraken over poëzie en 'reformasi' met voormalig NRC-correspondent in Jakarta Dirk Vlasblom en Henk Maier, hoogleraar Maleise en Indonesische taal- en letterkunde in Leiden.