Inschrijven op de nieuwsbrief

Bram Peper

Bram Peper - foto Ries van Wendel de Joode
Bram Peper - foto Ries van Wendel de Joode

(1940, Haarlem) is een Nederlands oud politicus (PvdA) en bestuurder. Hij was burgemeester van Rotterdam en minister van Binnenlandse Zaken. Hij studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1972 in politieke en sociale wetenschappen met het proefschrift Vorming van welzijnsbeleid: Evolutie en evaluatie van het opbouwwerk. Hij werd hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Van 1982 tot 1998 was hij burgemeester van Rotterdam. In 1998 werd Peper minister van Binnenlandse Zaken van het Kabinet Kok II. In 2000 trad hij af als minister. Van 2002 tot 2004 was hij als hoogleraar Public Management verbonden aan Universiteit Nyenrode te Breukelen. Van Bram Peper verscheen o.a. Een dolend land: Over de politieke architectuur van Nederland (oratie, 2002) en Over klefheid en lafheid: Waarheidsvinding, personalisme en consumentisme (2003).

(WN2007)

Archief beschikbaar voor: Bram Peper

  • Winternachten 2008

    In A State of Fear

    Met: Adriaan van Dis, Bram Peper, Fouad Laroui, Frank Furedi, Maxim Februari

    "Het enige wat wij te vrezen hebben, is de angst zelf", zei president Roosevelt. Nederland is een van de veiligste landen ter wereld. De overheid doet er alles aan om ons te beschermen. En toch regeert de angst. De Britse socioloog Frank Furedi, schrijver van onder andere 'Culture of Fear', zegt hierover: "Samenlevingen die in staat zijn een positief beeld van de toekomst te projecteren, kennen niet de behoefte om angst als betaalmiddel in het openbare leven te gebruiken. En politici die proberen het electoraat warm te krijgen voor een positief programma, vermijden doorgaans de politiek van de angst."

    In dit vrijdagmiddagdebat gaat Furedi in gesprek met schrijfster en filosofe Marjolijn Februari, schrijver Adriaan van Dis en oud-politicus Bram Peper. Zij presenteren ieder een aanbeveling aan staat en burgers, over de omgang met risico's en angst. Vier studenten van het Institute of Social Studies, afkomstig uit niet-westerse landen, vormen een schaduwpanel. In samenspraak met het publiek beoordelen zij de aanbevelingen en passen die waar nodig aan. Gespreksleider is schrijver en hoogleraar migrantenliteratuur Fouad Laroui. Engelstalig.