Inschrijven op de nieuwsbrief

Who's Afraid of Youth? Scholieren aan het woord

Scholieren interviewen dichter Ester Naomi Perquin - foto Serge Ligtenberg
Scholieren interviewen dichter Ester Naomi Perquin - foto Serge Ligtenberg


Niet te missen: de Haagse scholieren van de Atlas Onderwijs Groep. Vanavond dragen ze zelf geschreven werk voor dat gaat over hun grootste angst. Ze zijn geïnspireerd door dichteres Ester Naomi Perquin, die ze op school heeft bezocht, en door het lezen en analyseren van vele gedichten. Alfred Schaffer presenteert de verse poëten. Hierna ontpoppen scholieren zich als interviewer en ondervragen op het podium Perquin over de geheimen van haar vak. Nederlandstalig. Meer scholierenpoëzie: zie Winternachten zaterdagavond.