Inschrijven op de nieuwsbrief

ANBI - informatie


De activiteiten van Writers Unlimited vallen onder de Stichting Writers Unlimited. Deze staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN of fiscaal nummer is 8031.28.320.

De stichting heeft als doel: schrijvers, dichters, kunstenaars en denkers uit de hele wereld diverse platforms te bieden om hen met elkaar en het publiek in gesprek te brengen over literatuur, kunst, wetenschap en samenleving, in het bijzonder door het organiseren van het festival Winternachten, alsmede al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid: de leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en onkosten gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed mits niet bovenmatig. Het beloningsbeleid is er op gericht het personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

De activiteiten van Writers Unlimited in 2022 bestonden uit het organiseren van:

  • De 27e editie van Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag van donderdag 16 tot en met zondag 19 juni 2022 met 31 programma's in Paard Den Haag, Amare, PIP, Bibliotheek Nieuw Waldeck en het International Institute of Social Studies in Den Haag.
  • Het storytelling project A Mile in My Shoes op de locaties Spuiplein (donderdag 9 tot en met zondag 19 juni 2022) en het Zuiderparktheater (woensdag 22 juni tot en met zondag 17 juli 2022).
  • Zes afleveringen van Writers Series: drie in Studio B van de Centrale Bibliotheek Den Haag, een in Theater aan het Spui en twee in Zaal 3.
  • Vijfendertig podcasts: vijf podcasts naar aanleiding van Winternachten festival-programma's en dertig podcasts met verhalen uit het project A Mile in My Shoes.

 

Zie hieronder de links naar de pdf's van onze bestuursverslagen en financiële informatie:

Het beleid van de stichting is erop gericht de doelstelling te verwezenlijken door literaire activiteiten.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit haar feitelijke werkzaamheden. Stichting Writers Unlimited laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de doelstelling. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en onkosten gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed mits niet bovenmatig.

Stichting Writers Unlimited voert zelf haar administratie en beheert zelf het vermogen van de stichting.

 

Foto: Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag 2022, met vlnr Rachida Lamrabet, Neske Beks, Sayonara Stutgard en Zawdie Sandvliet, in Paard Den Haag - fotografie: Serge Ligtenberg.