Inschrijven op de nieuwsbrief

Platform voor literaire kritiek De Reactor

De Reactor is bedoeld voor een breed publiek van geïnteresseerden lezers. Het is een platform dat het woord geeft aan een groot aantal Vlaamse en Nederlandse recensenten van verschillende generaties, met verschillende expertises en verschillende opvattingen over literatuur en kritiek. Ervaren critici en jonge, aanstormende talenten krijgen ook de gelegenheid om op De Reactor het debat over de inhoud en de praktijk van de kritiek aan te gaan met elkaar en het publiek. De Reactor is een initiatief van de literaire tijdschriften DW, nY, Parmentier en medewerkers van het ter ziele gegane Raster.
De Reactor
wil vooral het genre van de langere, diepgravende recensie een podium geven. De aandacht gaat in de eerste plaats uit naar Nederlandstalige literatuur voor volwassenen; zowel fictie als non-fictie en poezië, vertalingen en literatuurbeschouwing. Naast een recensiewebsite is er op De Reactor.org ook ruimte voor thematische forumdebatten over de praktijk van de literaire kritiek.
Het project ontving een startsubsidie van de Nederlandse Taalunie en wordt ondersteund door het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds en Stichting Lira.

Geplaatst op: donderdag 29 oktober 2009