Inschrijven op de nieuwsbrief

Brandbrief Istanbul Conventie aan Mark Rutte, Sigrid Kaag en Stef Blok door schrijvers

Dilâra Gürcü on France24 about Turkey leaving Istanbul Convention
Dilâra Gürcü on France24 about Turkey leaving Istanbul Convention

De Istanbul Conventie, het verdrag om vrouwen en lhbti-ers tegen huiselijk en seksueel geweld te beschermen, is door de Turkse President Erdoğan op zaterdag 20 maart jl. zonder parlementaire inspraak verlaten. Schrijverscollectief Fixdit en Writers Unlimited schreven samen een brandbrief aan Mark Rutte, Sigrid Kaag en Stef Blok met de dringende oproep er alles aan te doen om te voorkomen dat Turkije in de bestrijding van geweld verzaakt en President Erdoğan te herinneren aan zijn verplichtingen om geweld tegen vrouwen te bestrijden.

"Waar bleef de echte reactie, de veroordeling en oproep aan Turkije om dit te herroepen, van de Nederlandse (demissionaire) regering?", aldus schrijver Manon Uphoff. Dit was precies waar programmamaker Meltem Halaceli al mee bezig was: een tegengeluid vanuit Nederland organiseren. Samen met Sanneke van Hassel, Shantie Sing en Ellen Walraven stelden zij een brandbrief op die werd ondertekend door vele auteurs en organisaties.

Lees de hele brief (met dagelijks bijgewerkte lijst van ondertekenaars):

  • als pdf
  • via de opiniepagina van de Volkskrant
  • of als platte tekst hieronder
- - -
BRANDBRIEF ISTANBUL CONVENTIE, 29 MAART 2021
Oproep aan Turkije om bestrijding geweld tegen vrouwen serieus te nemen


Beste Mark Rutte, beste Sigrid Kaag en beste Stef Blok,

We adresseren u als demissionair premier, demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en demissionair minister van Buitenlandse Zaken.

De Istanbul Conventie, het belangrijke en breed gedragen verdrag van de Raad van Europa om vrouwen en LGBTI+-ers tegen huiselijk en seksueel geweld te beschermen, is door de Turkse President Erdogan op 20 maart jl. zonder parlementaire inspraak verlaten.

Sinds 2011 geldt de Istanbul Conventie als de internationale norm en 'gouden standaard' voor wetgeving en beleid, niet alleen voor Europa maar wereldwijd. Zesenveertig landen hebben het ondertekend, waaronder Nederland. De Istanbul Conventie verschaft een kader voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, meisjes en LGBTI+-ers, aan de hand waarvan de deelnemende staten juridische, bestuurlijke en beleidsmatige maatregelen kunnen treffen. Het verdrag biedt fundamentele garantie op het gebied van mensenrechten aan vrouwen en LGBTI+-ers omdat het verschillende vormen van huiselijk geweld (fysiek, seksueel, psychologisch of economisch geweld) als misdaad behandelt.

Veel vrouwen vrezen dat terugtrekking een vrijbrief zal zijn voor daders om straffeloos door te gaan. De beslissing komt op een moment waarin Turkije een schrikbarend record aan femicides kent. Alleen al op 23 maart zijn binnen 20 uur 6 vrouwen vermoord. Vorig jaar zijn in totaal 300 en in 2019 bijna 500 vrouwen om het leven gebracht. De Turkse vrouwenbeweging accepteert deze ondemocratische beslissing niet en heeft landelijke protesten aangekondigd.

De Turkse terugtrekking komt uitgerekend nu, het moment waarop de VN benadrukt: gedurende deze pandemie is er wereldwijd een toename van huiselijk geweld. In Engeland en Frankrijk is nu veel maatschappelijke onrust over geweld tegen vrouwen. Ook ons land heeft zich verplicht de conventie toe te passen en zal zich hier voor moeten blijven inspannen. Nederland dient een gendersensitief beleid te hanteren bij de bestrijding van huiselijk geweld en moet meer aandacht hebben voor het geweld tegen vrouwen en LGBTI+-ers die nog geen verblijfsvergunning in hun bezit hebben. Ook in dit land worden zeker tienduizenden vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld, stelde hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de UvA, Renée Römkens, november vorig jaar vast.

De ondertekenaars van deze brief vragen van de overheid dat Nederland het voorbeeld van Duitsland, Frankrijk en de VS volgt en terugtrekking van Turkije uit de Istanbul Conventie veroordeelt en pal staat voor mensenrechten, voor een leven vrij van alle vormen van geweld tegen vrouwen, meisjes en LGBTI+-ers. Daarom verzoeken wij u er alles aan te doen om te voorkomen dat Turkije in de bestrijding van geweld verzaakt en President Erdoğan te herinneren aan zijn verplichtingen om geweld tegen vrouwen te bestrijden. We vragen u hem, samen met ons, op te roepen zijn besluit te heroverwegen, juist ook omdat we Turkije als partner nodig hebben om vrouwenrechten in de regio en de rest van Europa te garanderen.

De Turkse schrijver Elif Shafak zond een bericht de wereld in op 20 maart:#IstanbulConvention protects women,children & minorities from violence. In a country where 3 women are killed every day, it was our only hope. By withdrawing from it now the Turkish government defies rule of law, human rights, gender equality and wages war against women. #femicide

Wij onderschrijven deze belangrijke woorden van Shafak en rekenen op uw steun. En dat dit tot concrete stappen leidt.

Hoogachtend,

Manon Uphoff - schrijver en lid Fixdit
Sanneke van Hassel - schrijver en lid Fixdit
Shantie Singh - schrijver en lid Fixdit

Meltem Halaceli - schrijver en programmamaker Writers Unlimited
Ellen Walraven - directeur Writers Unlimited

Ondertekenaars:
Vonne van der Meer - schrijver en voorzitter PEN Nederland
Laila Ait Baali - Directeur WO=MEN Dutch Gender Platform
Martine Schilte - ZONTA Nederland
Sanka Smeets en Marjoleine van Doorn - ZONTA Rotterdam
Kauthar Darmoni - Directeur ATRIA kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis
Marije Cornelissen - VN Women Nederland
Sheila Sitalsing - schrijver en columnist
Nazmiye Oral - acteur, theatermaker en schrijver
Bas Heijne - schrijver en columnist
Eva Meijer - schrijver en filosoof
Erdal Balcı - schrijver en columnist
Arnon Grunberg - schrijver
Annelies Verbeke - schrijver en lid Fixdit
Ciğdem Yüksel - fotograaf
Nelleke Noordervliet - schrijver
Saskia Noort - schrijver
Jannah Loontjens - schrijver en lid Fixdit
Emma Curvers - schrijver
Laura van Dolron - theatermaker, schrijver en stand-up filosoof
Ronald Giphart - schrijver
Fleur Speet - criticus en lid Fixdit
Florence Tonk - schrijver
Yra van Dijk - PhD. Hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Leiden en lid Fixdit
Tinkebell - kunstenaar
Christine Otten - schrijver en lid Fixdit
Raoul de Jong - schrijver
Anne Vegter - dichter, lid Akademie van Kunsten en Stadsdichter Rotterdam
Abdelkader Benali - schrijver
Elfie Tromp - schrijver
Sinan Can - journalist en documentairemaker
Saskia Goldschmidt - schrijver
Joke Hermsen - filosoof en schrijver
Vamba Sherif - schrijver
Philip Huff - schrijver
Basje Boer - schrijver
Tessa Leuwsha - schrijver
Murat Isik - schrijver
Tjitske Jansen - dichter
Maria Vlaar - Auteursbond
Canan Marasligil - schrijver, literair vertaler en programmamaker
Cemil Yilmaz - ondernemer en columnist
Willemijn Lamp - artistiek directeur Read My World
Marije Koens - zakelijk directeur Read My World
Réka Szentirmay - schrijver en curator
Barbara Galvács - fotograaf en mentor
Tayfun Balcik - historicus en columnist
Fatma Bulaz - programmamaker

#IstanbulSözleşmesiyaşatır| #IstanbulSözleşmesiBizim | #IstanbulConventieRedtLevens

- - -
Over de samenwerking vertelt Manon Uphoff:
Binnen het schrijverscollectief Fixdit was het meteen na de bekendmaking van de terugtrekking van Turkije uit de Istanbulconventie een onderwerp van gesprek. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we zo luidkeels mogelijk verkondigen dat dit een enorme stap in achterwaartse richting is, nota bene in een tijd waarin rechten van vrouwen en lhbti+-ers almaar verder onder druk komen staan. Waar bleef de echte reactie, de veroordeling en oproep aan Turkije om dit te herroepen, van de Nederlandse (demissionaire) regering? Het contact met Meltem Halaceli, bij Winternachten-Writers Unlimited verantwoordelijk voor het programma The Female Convention, was snel gelegd. De bezorgdheid werd gedeeld. Zo kwamen wij, met enkele afgevaardigden van Fixdit en met Meltem Halaceli, tot deze brief; een noodzakelijke oproep aan Stef Blok, Mark Rutte en Sigrid Kaag.

En Meltem Halaceli:
Ik wil al langer aandacht vragen voor Turkije, omdat ik het land dat ik van kinds af aan bezoek, al geruime tijd niet meer herken. Om de twee dagen wordt er een vrouw vermoord, worden studenten die verlangen naar academische vrijheid gearresteerd, critici van de macht opgesloten en LGBTI+-ers tot doelwit gemaakt. Vrouwen zijn door de recente terugtrekking van de president uit de Istanbul Conventie, noodgedwongen op straten en pleinen om bescherming op te eisen. Hun levens zijn onderbroken door een trits aan ondemocratische beslissingen die een achteruitgang betekent voor vrouwen en die alle rechten van ondervertegenwoordigde groepen uit de samenleving nog meer onder druk zet. Om uit een gevoel van machteloosheid te geraken maakte ik tijdens Winternachten het programma The Female Convention in januari van dit jaar. Ik ben dan ook erg blij gelijkgestemden gevonden te hebben met het schrijverscollectief Fixdit en ben dankbaar dat zij samen met mij deze urgente brief wilden schrijven.

Zie ook:
Schrijverscollectief Fixdit streeft naar meer diversiteit in de canon en de literaire wereld, Fixdit Facebook
Oproep van de Human Rights Watch, 24 maart 2021
https://www.hrw.org/news/2021/03/24/turkey-erdogans-onslaught-rights-and-democracy
VS President Joe Biden veroordeelt terugtrekking, 21 maart 2021, BBC https://www.bbc.com/news/world-europe-56476909
Aantal Femicides in Turkije, we will stop femicides' platform
http://www.kadincinayetlerinidurduracagiz.net
Writers Unlimited Winternachtenfestivalprogramma, The Female Convention
/productie/thefutureisfemale-the-female-convention

Geplaatst op: maandag 29 maart 2021