Inschrijven op de nieuwsbrief

No English text available

ANBI - informatie


De activiteiten van Writers Unlimited vallen onder de Stichting Writers Unlimited. Deze staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN of fiscaal nummer is 8031.28.320.

De stichting heeft als doel: schrijvers, dichters, kunstenaars en denkers uit de hele wereld diverse platforms te bieden om hen met elkaar en het publiek in gesprek te brengen over literatuur, kunst, wetenschap en samenleving, in het bijzonder door het organiseren van het festival Winternachten, alsmede al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid: de leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en onkosten gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed mits niet bovenmatig. Het beloningsbeleid is er op gericht het personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

De activiteiten van Writers Unlimited in 2020 bestonden uit het organiseren van de 25e editie van Winternachten internationaal literatuurfestival 15-19 januari 2020 in Den Haag met 25 programma's in 5 dagen op 12 locaties; en vanwege de Covid-19 maatregelen konden we slechts 3 afleveringen realiseren van Writers Series in Studio B van de Centrale Bibliotheek in Den Haag en 2 Podcasts. 'Be Mobile' een EU residencies-project vond plaats tijdens het Winternachten festival in januari 2020, in een samenwerking met culturele instellingen in Turkije, Duitsland, Frankrijk en Nederland.  We stelden ons beleidsplan op voor de periode 2021-2024.

Zie hieronder de links naar de pdf's van onze bestuursverslagen en financiële informatie:

Het beleid van de stichting is erop gericht de doelstelling te verwezenlijken door literaire activiteiten.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit haar feitelijke werkzaamheden. Stichting Writers Unlimited laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de doelstelling. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en onkosten gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed mits niet bovenmatig.

Stichting Writers Unlimited voert zelf haar administratie en beheert zelf het vermogen van de stichting.