Inschrijven op de nieuwsbrief

World Speakers

World Speakers sept. 2006

16 t/m 19 juni 2022

Colofon

Bestuur Stichting Winternachten
Robert de Haas (voorzitter), Reggie Baay (secretaris), Jan Helderman (penningmeester), Cynthia McLeod, Gilbert Wawoe, Henk Pröpper.

Directie
Ton van de Langkruis

Zakelijke leiding
Tineke van Manen

Administratie
Willem Hijdra

Redactie World Speakers
Anne Leussink, Ton van de Langkruis

Publiciteit World Speakers
Femke van der Vliet, Tineke van Manen

Productie World Speakers
Tineke van Manen, Anne Leussink

Programma-adviezen
Geerte Wachter, Toef Jaeger, Martin Blok, Kees Biekart, Paul van Paaschen

Vormgeving
Reier Pos

Grafisch ontwerp drukwerk World Speakers
Eindeloos, Den HaagDeze debatserie wordt gesteund door
Gemeente Den Haag, ISS, Fonds voor de Letteren, Gravin M.A.O.C. van Bylandtstichting

Met dank aan
medewerkers van ISS en Korzo theater.